Lokalne akcije na Svetski dan voda

52922922_960155304373991_3745422828862701568_nSvetski dan voda se obeležava u petak, 22. marta akcijom “Voda za sve“ u jedanaest gradova širom Srbije. Zajedničkim akcijama Inicijative Pravo na vodu i lokalnih organizacija iz Beograda, Subotice, Zrenjanina, Novog Sada, Šapca, Vršca, Nove Pazove, Petrovca na Mlavi, Pirota i Niša, skrenuće se pažnja na činjenicu da veliki deo stanovništva Srbije nema pristup pijaćoj vodi i slobodan pristup vodi kao javnom dobru. Osnovni zahtev iza kojeg akcije jeste da u Ustavu Republike Srbije voda bude prepoznata kao osnovno ljudsko pravo.

Javnost u Srbiji svedoči sve masovnijim protestima lokalnog stanovništva Stare Planine i drugih krajeva protiv izgradnje čak 800 malih hidroelektrana. U Vojvodini 653.160 ljudi koristi kancerogenu vodu za piće, a Zrenjanin je primer kontroverznog pokušaja rešavanja tog problema privatizacijom. I dok se u Beogradu grade megalomanski projekti, najavljuju novi koji će ugroziti glavno gradsko vodoizvorište i tolerišu nelegalni objekti koji štete obaloutvrdama, veliki deo glavnog grada i dalje nema kanalizaciju. Od 155 ispitanih gradskih vodovoda u Srbiji, svega nešto više od polovine (57,4%) zadovoljava mikrobiološku ili fizičko-hemijsku ispravnost.

Srbija još uvek ne štiti dovoljno svoje prirodne resurse, za razliku od Slovenije koja je pravo na vodu zaštitila ustavom. 22. mart kao Svetski dan voda je dobra prilika da  se podigne glas za očuvanje vode bez koje život nije moguć.

“Svako mora imati pravo na vodu za piće i voda ne sme biti roba kojom se trguje. Naše reke ne smeju biti poligon za bogaćenje pojedinaca. Vodni resursi moraju ostati javna dobra.”

54730276_974176666305188_1967762558270046208_n